Vad bestämmer spelegenskaper hos ett bordtennisracket:

De grundläggande spelegenskaperna hos ett bordtennisracket bestäms av gummit (yttergummi + svampgummi) samt trästommen.

Spelegenskaperna definieras vanligen som: fart, skruv och kontroll och ges olika siffervärden. Det finns ingen standard för dessa värden, utan varje märke har sin egen norm.

Gummit

Ett modernt bordtennisgummi består av yttergummi + svampgummi. Yttergummit har nabbar, vanligen vända inåt svampgummit och kallas då “backside-gummi”. Om nabbarna är vända utåt kallas gummit “soft-gummi”. I Europa har mer än 95% av alla racketar backside-gummi.

Yttergummit ger framförallt skruvegenskaperna, och ju mer friktion gummit har, desto bättre skruv. (Motståndarens skruv biter ju också bättre, så för den oerfarna spelaren minskar kontrollen). Skruvegenskaperna bestäms av gummiblandningen (mix mellan natur- och syntetgummi), vulkaniseringsprocessen samt kvalitet på “moulden” (formen som gummit tillverkas i). Ett gummi med hög friktion har oftast en glansig yta, och det är viktigt att skydda gummit mot smuts och ljus för att bevara skruvegenskaperna.

Yttergummit har också påverkan på farten, beroende på gummiblandning och nabbarnas utformning.

Svampgummit kan ha olika hårdhet och tjocklek. Generellt ger ett tjockare svampgummi högre fart och lägre kontroll, liksom en hårdare svamp ger mer fart och lägre kontroll.

Svampgummits kvalitet kan variera mycket (jämnhet i hårdhet och tjocklek). Ett bra svampgummi med jämn, god elasticitet hjälper också till att förbättra gummits totala skruvegenskaper.

De internationella bordtennisreglerna föreskriver att den totala tjockleken på ett gummi (yttergummi + svamp) ej får vara högre än 4 mm. Typiska tjocklekar på svampgummit är 1.0 mm – 2.3 mm. Vidare säger reglerna att på ett racket måste ena gummit vara rött och det andra svart.